GCC

Studio omstand onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Studio omstand functioneert onder een zogenaamd bestuurmodel. De bestuursleden van Stichting omstand zijn Rob Groot Zevert enĀ  Sacha Stibbe. Voor een uitgebreide profielschets, zie Stichting omstand.