About

Studio Omstand is een kunstenaarsinitiatief dat de relatie tussen hedendaagse beeldende kunst & het publieke domein onderzoekt, waarbij kunst de aandacht scherpt en nieuwe inzichten op ontwikkelingen in de stad stimuleert. Hiermee signaleert en realiseert Studio Omstand kansen en mogelijkheden die vanuit conventionele visies worden gemist. Studio Omstand zet kunst en de artistieke visie van kunstenaars in om het aanzien van onze omgeving gunstig te beïnvloeden.
De dagelijkse leiding van Studio Omstand is in handen van Rob Groot Zevert en Carolina Agelink. Sacha Stibbe, voorzitter van het bestuur schuift wekelijks aan voor een werkoverleg. Het bestuur wordt met grote regelmaat geconsulteerd, dan wel op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Het bestuur bestaat verder uit Frank Hemeltjen (penningmeester) en Willem van de Aar (secretaris). Samen (bestuur en dagelijkse leiding) bezitten zij veel kennis en ervaring op het gebied van organisatie, marketing, beleid, financiën en cultuur.

Hieronder wordt een kort profiel geschetst van de leden Studio Omstand:


 

Rob-Groot-Zevert

Rob Groot Zevert (1965) studeerde Beeldende Kunst, afd. Architectonische Vormgeving / Monumentaal aan de Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem, (dipl.1991). Al meer dan 15 jaar is Groot Zevert actief in het Arnhemse culturele veld en organiseerde hij cultuurprojecten op bijzondere plekken overal in Nederland. Hij is oprichter van G.A.N.G. (kunstenaarsinitiatief  van 2000 t/m 2013) en van kunstenaarsinitiatief Studio Omstand (vanaf 2014). Hij was direct betrokken bij de totstandkoming van Showroom Arnhem en initiatiefnemer van het maandelijks terugkerend cultuurproject Woeste Gronden (nu Code Rood) op Buitenplaats Koningsweg in Arnhem Noord, waaraan in 2015  de Cultuurprijs van de Gemeente Arnhem werd toegekend.
Groot Zevert heeft een brede scope: hij is beeldend kunstenaar,  curator, ontwerper, organisator, producent en adviseur van beeldende kunst en beeldende kunstprojecten. Hij produceert, op eigen titel, kunstwerken, toegepaste kunst en installaties, waarbinnen commentaar op ruimtelijkheid en ruimtegebruik en landschap een constante factor vormt. Groot Zevert is binnen de werkzaamheden voor Studio Omstand vooral actief als producent en aanjager van projecten en voert supervisie over de ‘beelden’ die worden geproduceerd.


Carolina Agelink

Carolina Agelink (1966) studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Theater-vormgeving Monumentaal en aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem,  Architectonische Vormgeving (1991). Ook volgde ze de opleiding Beeldend Kunstenaar in de Klas (BIK) bij Kunstenaar & Co, te Amsterdam (2005).
Vanaf 1994 tot 2015 was ze werkzaam bij ontwerpbureau Huijbers en Agelink, samen met Germa Huijbers, waar ze voornamelijk in opdracht, kunsttoepassingen voor de openbare ruimte maakte. De laatste jaren lag hierbij het accent op community-art projecten. Naast het kunstenaarschap is Carolina Agelink docent. Ze geeft les in het basis- en voortgezet onderwijs en van 1999 tot 2006 was ze verbonden aan ArtEZ, Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem.
Centraal thema, zowel in haar werk als in haar lessen is om toeschouwers en leerlingen met andere ogen naar hun directe omgeving te laten kijken, om het bekende met nieuwe ogen te bekijken.
Vanaf juni 2015 is Carolina Agelink lid van het team van Studio Omstand en gaat zij zich naast organisatorische activiteiten richten op artistiek inhoudelijke processen.


 

Sacha-Stibbe

Sacha Stibbe (1957) studeerde Sociale Geografie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (1989), volgde daarna een éénjarige management opleiding (1990) en nam deel aan het ‘International Programme on the Management of Sustainability’, een internationale executive training gesponsord door het Ministerie van VROM en de Nijenrode Universiteit (1995). In haar werk nam ze deel aan diverse werk- en stuurgroepen op nationaal en internationaal niveau, waar overleg tussen de diverse spelers in het veld, bedrijfsleven, overheid en NGO’s een constante factor vormde. Ze heeft ruime ervaring in het overleggen met groepen die, vanuit verschillende invalshoeken, zaken benaderen. Binnen Omstand vervult zij vooral een adviserende rol, waarbij haar kennis en ervaring ingezet worden om de professionaliteit van Omstand te waarborgen.


 

Wim-v-d-aar
Wim van der Aar (1964) documentaire- en filmmaker en regisseur van vele bekende reclamefilmpjes. Hij begon zijn carrière met experimentele muziekvideo en verzette zich aanvankelijk tegen het regisseren van tv-commercials. Na te zijn overgehaald om het eens te proberen, bleek zijn eerste poging een grote hit. Na dit succes maakte Wim talrijke bekroonde tv- en filmcommercials, met humor en timing als zijn belangrijkste kwaliteit. Zijn interesse in het maken van documentaires, leidde in 2012 tot de succesvolle documentaire: de van Waveren Tapes, die in het hele land in filmtheaters was te zien en door de VPRO-tv werd uitgezonden. Uiteindelijk vormde deze documentaire de basis voor een avondvullende theatervoorstelling van het RO-theater.
Binnen Studio Omstand vervult Wim vooral een adviserende rol. Wim is goed in staat zijn beschouwende kant tot uitdrukking te brengen.


 

Frank-Hemeltjen
Frank Hemeltjen (1965) Studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, aan de afdeling architectonische vormgeving/monumentaal. Hij is actief als docent aan de academie van Bouwkunst in Arnhem en als adviseur/organisator voor gemeentelijke overheden op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Daar organiseert hij doorgaans het hele traject voor een gemeente, van analyse naar opdrachtformulering en realisatie. Sinds 2012 heeft Frank zitting in het bestuur van de vakgroep beeldend van FNV KIEM. Daarnaast zet hij zijn kennis in voor meer procesgerichte adviezen, waar gekeken wordt hoe kennis en visie kan worden georganiseerd rondom specifiek vraagstukken. Doel hiervan is om kennis en het inzicht van alle betrokken partijen samen te voegen, waardoor een breed draagvlak ontstaat voor vaak duurzame ontwikkelingen.